Srw Wii!?

posted on 01 Jun 2007 20:23 by srwkung in Srw

จากกระทู้นี้ในGG http://www.gamer-gate.net/index.php?a=bbs&b=view&id=36076

อย่าพึ่งเชื่อว่าเป็นของจริงนะครับ แค่เห็น Star Foxก็น่าจะรู้แล้วว่าจริงรึปลอม....(นึกถึงตอนที่มีชื่อโรเซ็นอยู่ในรายชื่อซี่รีย์ด้วย ยังหาไม่หาย)

แต่ผมว่าภาคต่อไปที่Srwจะไปลงไม่พ้นWiiล่ะ

Tags: srw 1 Comments

Comment

Comment:

Tweet